Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.O nas w CMI:

W Zakopanem zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 w Zakopanem im. Gen. Mariusza Zaruskiego przy współpracy z dwoma pozostałym szkołami Szkołą Podstawową nr 4 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego oraz Szkołą Podstawową nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. Zajęcia prowadzi koordynator p. Przemysław Czech - na co dzień nauczyciel informatyki i matematyki oraz serwisant komputerowy pod działaniem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W pierwszym roku było 20 uczniów, w drugim liczba ta wzrosła do 30 (nawet do 54 chętnych). W związku z dużą ilością chętnych w tym roku szkolnym 2020/2021 realizuję dwa projekty unijne CMI:

  1. Projekt Ogólny
  2. Projekt Warsztatów

Projekt Ogólny uczy ogólnych zasad poznania języków programowania takich jak: Python, C++ a także szereg innych zastosowań. Przy wsparciu Politechniki Łódzkiej jako głównego koordynatora w projekcie otrzymaliśmy w 2019/2020 (I edycja programu) roboty MBot, które dostarczają dużo uśmiechu moim uczniom - to jest budowanie, programowanie (podobne do programu Scratch i Python) i testowanie. W ramach środków własnych wykorzystałem te zajęcia na zakup dronów jako dodatkowa atrakcja - programowanie i lot, dodatkowo obróbka grafiki w znanych programach graficznych. Dodatkowo program wspiera przygotowanie uczniów do konkursu ogólnopolskich i światowych jak: Międzynarodowy Konkurs Baltie 2019 i 2020 oraz Małopolskie Konkursy Kuratoryjne z Informatyki dla SP, szkolne konkursy informatyczne dla klas 4-8 i młodszych oraz Ogólnopolskie i Regionalne Konkursy Języków Programowania w ramach CMI.


Projekt Warsztatów - jego celem jest budowa i pokaz swoich wynalazków. Mamy w planie zbudować własnego robota czy rzeczy przydatnej dla ludzi w formie wynalazku, prowadzenie elementów dziennikarstwa z życia koła CMI czy  opis wydarzeń ciekawych z życia szkoły.

PC