Regulamin konkursu

 

,,Modelowanie 3D"

 

1.Oceniane będzie:

 

-Pomysł

 

-Jakość pracy

 

-Oryginalność

 

-Wytrzymałość pracy

 

2.Czas pracy:1,5 godziny

 

3.Punktacja:

 

Maksymalna ilość : 10 punktów

 

2 punkty za jakość

 

3 punkty za wykonanie

 

3 punkty za oryginalność

 

2 punkty za trudność